KEYFRAMES

KEYRAMES
GROUPE LAPS – FRANSA


KEYFRAMES kamusal alanlar için tasarlanan geceye özgü bir plastik sanat enstalasyonu.
Işıklı karakterler belirlenen alanları ele geçiriyorlar. Tasarım hareketin yeniden biraraya getirilmesi prensibine (kronofotoğraf) ve kinetiğe göre yaratılıyor. Programlanan ışık dizileri sırasında hikâyeyi yeniden oluşturmak için bu karakterler alanda belirlenen pozisyonda yerleştiriliyorlar.
KEYFRAMES heykel, sinema, senaryolu plastik sanat, ve içinde bulunduğu alanı dönüştüren şenlik performansları arasında bir köprü oluşturuyor.
Mikro-hikayeler aracılığıyla, KEYFRAMES şehir içinde bir hikâye sunuyor. Bedenlerin ve hareketlerin başrolü oynadığı şehir hikâyeleri.

Sanat Yönetmeni: Thomas Veyssiere
Tasarım Ekibi: Pierre Froment (boru hattı tasarımcısı) Erwan Quintin (ses tasarımcısı) Richard le Bihan (3D sanatçısı, Animasyon Yöneticisi) Nadir Bouassria (Işık teknisyeni) Olivier Fermier (inşa) Emmanuel Céalis (inşa)